Afbeelding30

Homepage

Welkom

Graag deel ik enkele van mijn passies. Hopelijk is het aansprekend
en misschien heb je er iets aan.

Het Joods-christelijke geloof vormt de rode draad van mijn bestaan. Het heeft
enorme geestkracht, ik ben erdoor gevormd en ontdek steeds weer iets nieuws.
In dit geloof spelen de Bijbel, de HERE God, Jezus, mensen en de schepping een grote rol. Het heeft betrekking op de zin van je leven, je identiteit, over verleden, heden en toekomst. Op veel gebieden van het leven vindt het Joods-christelijk geloof uitdrukking:

op het gebied van recht, zorg, kunst, onderwijs, relaties, leven, te veel
om op te noemen. In mijn website wil ik enkele gebieden laten zien waarin ik ben
geraakt door het geloof en hoe het in mijn leven uitdrukking heeft gevonden.

Wilt u een Lezing of dienst boeken?

Bijbelvers van de dag