Bijbel & kunst

Kunst

Het geloof vindt ook uitdrukking in veel vormen van kunst. Ik word zeer geraakt door
muziek, liederen en de schilderkunst. Sinds 2007 houd ik Bijbel- en kunstdiensten
waarin schilderijen, muziek en liederen de Bijbelse verhalen uitdrukken en de uitleg
ondersteunen. Met name werken van de kunstenaars Rembrandt en Chagall en een
enkele keer ook Van Gogh staan dan centraal.

 

Ook heb ik enkele kunstreizen en exposities georganiseerd. Een prachtige
Chagallreis naar de gebrandschilderde ramen van Chagall in Reims, Metz,
Sarrebourg en Mainz vond plaats in 2019.

Thomas a Kempis

In Zwolle schreef Thomas a Kempis (1380- 25 juli 1471) zijn beroemde boek
“De navolging van Christus”, De imitatione Christi. Het gaat over de uitbeelding
(imitatione) van Christus in je leven. Dit is het doel van het christelijk geloof voor je
persoonlijke leven, dat je door je geloof en door je verbondenheid en relatie met
Jezus Christus zo wordt gevormd, dat je op Hem gaat lijken.

Thomas hoorde tot de spirituele beweging van de Moderne Devotie. Hij trad in een
klooster waar nu begraafplaats Bergklooster in Zwolle-Noord is en hij onderwees er
de eerstejaars, novieten.
Zijn boek bestaat uit wenken voor het geestelijk leven en is wereldberoemd
geworden. Vandaag worden velen door zijn woorden geïnspireerd. De Stichting Thomas
a Kempis (website) zit zich in voor de verspreiding van zijn gedachtegoed en houdt jaarlijks
drie zomeravondlezingen bij het monument van Thomas op Bergklooster.
Sinds 2022 is er ook een klein museum op die plaats gevestigd. In 2022 ben ik lid geworden
van het bestuur en in september 2023 ben ik voorzitter geworden.

 

Dinsdag 17 oktober vindt de najaarslezing plaats, 20.00 uur in Theehuis de Agnietenberg.

Thema: De invloed van Thomas op Thérèse de Lisieux

Door: ds. Mariska van Beusichem

Chagall

Het raam “Vrede” van Chagall in Sarrebourg
Lees mijn beeldmeditatie op: - de kunstsite van Artway. -

Takempis

Zomeravondlezing juli 2022 Thomas á Kempis

Wilt u een Lezing of dienst boeken?

jul 3 2024

INTERCULTURELE KERKDIENST 7 JULI 2024

In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen ...
Lees verder...

jul 2 2024

Thuiskamer in de Aa-landen, pioniersplek in wording

Mensen verlangen naar verbinding. In de Aa-landen zijn we daarom begonnen met ...
Lees verder...

jul 2 2023

Wil je eens praten over het geloof of samen bidden?

Wil je eens praten over het geloof of samen bidden, even van ...
Lees verder...

Hélène Evers @ 2023 / Ontwerp YW