Geestelijke begeleiding

Soms ben je toe aan een goed gesprek.

Over wie je bent of over je geestelijk
verlangen, over je bestemming of over de weg die je met God mag gaan of bent
gegaan. Of over de vraag ‘hoe kom ik dichter bij God?’ Hoe weet je nu of geestelijke
begeleiding iets voor jou is?

Een verhaaltje

Een Jood komt bij een rabbi en zegt: ‘Ik zou graag bij u komen en uw leerling zijn’.
De rabbi antwoordt: ‘Goed, dat kun je, maar ik stel een voorwaarde. Je moet mij
antwoord geven op een vraag. Heb je God lief?’ Toen werd de leerling bedroefd en
keek peinzend. Hij zei: ‘Liefhebben, dat kan ik eigenlijk niet beweren.’
De rabbi sprak vriendelijk: ’Goed, als je God niet liefhebt, verlang je er dan naar Hem
lief te hebben?’ De leerling overlegde een ogenblik bij zichzelf en verklaarde toen:
‘Soms bespeur ik dat verlangen om Hem lief te hebben tamelijk duidelijk, maar
meestal heb ik zoveel te doen, dat het verlangen ondergaat in het leven van alledag.’
Dan aarzelt de rabbi en zegt dan: ‘Als je het verlangen God lief te hebben niet zo
duidelijk bespeurt, verlang je er dan naar het verlangen te hebben om God lief te
hebben?’ Toen klaarde het gezicht van de leerling op. Hij zei: Precies, dat heb ik. Ik
verlang ernaar dit verlangen te bezitten om God lief te hebben.’ De rabbi
antwoordde: ‘Dat is genoeg. Je bent op weg.’ *

Verteld door Elisabeth Häfner, ‘Drei Gestalten Geistlicher Begleitung. Einzelexerzitien –
Alltagsexerzittien – Lebensbegleitung’, in: D. Greiner et alii (Hg), Wenn die Seele zu
atmen beginnt...., 223.

Ik ben lid van:

 

  • de Beroepsvereniging Geestelijke Begeleiding
  • de vereniging Gaandeweg, zie ook www.gaandeweg.org
  • Netwerk geestelijke begeleiding in de Protestantse Kerk in Nederland www.netwerkgb.nl
 

Wat is geestelijke begeleiding?

Een tijdje samen oplopen om stil te staan bij vragen over jouw verlangen in je leven,
over wie je bent en wie God voor jou is. Ik luister vooral naar jou en stel soms een
vraag om zo jou ‘tevoorschijn te luisteren’.

Een traject van geestelijke begeleiding houdt in dat wij samen 5 à 6 gesprekken van
een uur voeren met telkens een maand ertussen. Dan neem je zo de tijd om eens bij
jezelf en deze levensvragen stil te staan en hierin begeleid te worden.

Zie hieronder het filmpje over mijn uitleg over geestelijke begeleiding.

En verder?

In geestelijke begeleiding nemen we tijd voor jou, door aandachtig te luisteren naar wie je bent en wat je verlangen is als het gaat over je leven en wie God en Jezus voor je is of zou kunnen zijn.

Visie op geestelijke begeleiding: 
In de geestelijke begeleiding wil ik aandachtig luisteren naar degenen die ik mag begeleiden, je tevoorschijn luisteren, waarin ik het accent wil leggen op het ontdekken en zoeken wat de Here God heeft gedaan en wil doen en zou kunnen betekenen in het leven van deze ander. Dit komt tot uitdrukking in de vragen die ik stel, in het gebed bij het gesprek, in de visie dat wij het gesprek voeren in de aanwezigheid van de Heer Jezus en in het geloof dat de Heilige Geest ons zal helpen. Hierbij zal het Evangelie en de hele Bijbel meedoen als het gaat om wie de mens is, en hoe de Heer zich heeft laten zien en horen en wat Zijn bedoeling is met de schepping en mensen. Kernnoties als vergeving en verzoening kunnen een rol kunnen spelen.

Quote/uitspraak van iemand die ik heb begeleid: 

“Ik ervaar geestelijke begeleiding als een cadeau aan mijzelf om zo tevoorschijn geluisterd te worden.”

“Eerder heb ik in goede therapie geleerd hoe ik kon omgaan met bijvoorbeeld mijn hang om perfect te zijn. De geestelijke begeleiding gaat terug naar de persoon zelf, en ik ontdekte wie ik ben en wie God voor mij is, hoe ik met mezelf omga, met anderen en God.“

Wat kost het?

Kosten van Geestelijke begeleiding:

De kosten van een traject geestelijke begeleiding bestaande uit 6 gesprekken gedurende een periode van een half jaar bedragen:

 

  • Voor gemeenteleden van de Sionskerk is het kosteloos en valt het onder het pastoraat
  • Voor anderen bedragen de kosten 540 euro (6x 90 euro).
  • Collega-predikanten kunnen de kosten voor geestelijke begeleiding van de Protestantse Kerk terugkrijgen.

Heb je belangstelling?

Heb je belangstelling om geestelijke begeleiding te ontvangen of een oriënterend
gesprek hierover te voeren?
Vul onderstaande formulier of mail naar:
info@heleneevers.nl

In de nascholing voor predikanten heb ik de tweejarige opleiding tot geestelijk
begeleider gevolgd aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan het Titus
Brandsma Instituut in Nijmegen. Sinds 2022 ben ik geestelijk begeleider. In maart
2023 heb ik een kloosterretraite geleid. In maart 2024 staat een nieuwe retraite gepland.

jul 3 2024

INTERCULTURELE KERKDIENST 7 JULI 2024

In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen ...
Lees verder...

jul 2 2024

Thuiskamer in de Aa-landen, pioniersplek in wording

Mensen verlangen naar verbinding. In de Aa-landen zijn we daarom begonnen met ...
Lees verder...

jul 2 2023

Wil je eens praten over het geloof of samen bidden?

Wil je eens praten over het geloof of samen bidden, even van ...
Lees verder...

Hélène Evers @ 2023 / Ontwerp YW