Joods - christelijk geloof

Joods-christelijk geloof

Het christelijke geloof kan niet bestaan zonder het Joodse geloof. De Bijbel is

geschreven door Joodse auteurs, Jezus was een Jood en het christelijke geloof deelt

niet alleen het verleden met Joden maar ook het heden en de toekomst. De Joodse

wortels van het christelijk geloof geven begrip van het geloof. Wie Jezus is en wat Hij

doet is beter te begrijpen door kennis van het Jodendom.

Verbondenheid Joden en Christenen

Er is een diepe verbondenheid tussen Joden en christenen. Deze verbondenheid was ik mij al
bewust in mijn kindertijd. Thuis werd er elke dag uit de Bijbel gelezen en de verhalen van het
Joodse volk waren al vroeg heel bekend.
Kennis en beleving van de Joodse wortels van het christelijk geloof betekenen een
verdieping van mijn geloof, net zoals het contact met Joden nu. Graag bemoedig ik Joden en
bid ik voor hen. Thuis steken wij op de avond van de sabbat twee kaarsen aan en bidden wij
voor het Joodse volk. Diverse keren heb ik reizen georganiseerd naar Israël.

 

Er is een mooie icoon gemaakt dat de onderlinge relatie in God probeert uit te
drukken. We zien drie gestalten. Hierin is de God van het christelijk en ook het Joodse geloof het hart.
Deze God is de Schepper. Hij openbaart zich en heeft zich laten zien in Jezus de
Messias. Ook in en door de Heilige Geest handelt Hij. Er is een beroemde icoon die
de eenheid die in God bestaat uitdrukt.
Van deze God ben ik onder de indruk. In mijn leven probeer ik Hem te dienen en lief
te hebben en zo antwoord te geven op Zijn grote liefde. Mijn passie mag ik gestalte
geven op diverse gebieden, waarover hieronder meer.

meditatie icoon

Meditatie, icoon 3 gestalten (link)

Chagall glasvenster Mainz

Marc Chagall, glasvenster Mainz

jul 3 2024

INTERCULTURELE KERKDIENST 7 JULI 2024

In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen ...
Lees verder...

jul 2 2024

Thuiskamer in de Aa-landen, pioniersplek in wording

Mensen verlangen naar verbinding. In de Aa-landen zijn we daarom begonnen met ...
Lees verder...

jul 2 2023

Wil je eens praten over het geloof of samen bidden?

Wil je eens praten over het geloof of samen bidden, even van ...
Lees verder...

Hélène Evers @ 2023 / Ontwerp YW