In de regio Zwolle leven meer dan 115 nationaliteiten op een ontspannen manier met elkaar
samen. Maar ook wel grotendeels langs elkaar heen. Juist in de kerk ontmoeten we elkaar
als broers en zussen, uit elke stam en natie. Openbaring 7:9 & 10a ‘Hierna zag ik dit: een
onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en
taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het
lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!’
Many nations, one people! We zijn allemaal gelijk, in het wit gekleed, we staan allemaal voor
het Lam. We zijn ook heel verschillend. We worden niet een massa maar we kunnen van
elkaar genieten en van elkaar leren.
Op zondag 7 juli komen we samen in een interculturele samenkomst in de Sionskerk. Om 15
uur binnenwandelen, om 15:30 uur gaan we starten en om 17 uur ronden we de
samenkomst af. Na de samenkomst gaan we samen eten. Neem je ook iets mee? Dan
bouwen we een intercultureel diner!